Scoilnet Search Results

10133 results| per page
Narrow your results
Grade
Subject
Strand / Section
Strand Unit
Language
Resource Type
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/26049/25785.pptx Added:21 Mar 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes
Cur i láthair PPT atá anseo ina bhfuil ceisteanna i ndáil le topaic na Gaeilge don scrúdú cainte.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeSC
How it maps to the curriculum
SC
Gaeilge
Strand: An Bhéaltriail
Strand unit: Comhrá
Suggestions for use: Acmhainn is ea í seo atá oiriúnach don phírmheasúnú - cuirfidh an múinteoir na ceisteanna ar an gclár agus cuirfidh na daltaí na ceisteanna ar a chéile i mbeirteanna. Bíodh dalta amháin ag breathnú ar an gclár agus droim an dalta eile leis an gclár.
Asset type: Guide/Notes
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
http://irishstudysite.com/ardteistimeireacht/poetry/danta/ Added:21 Mar 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type:
Gheobhaidh tú anseo nótaí ar na dánta ar fad, dánta don litríocht bhreise ag an ardleibhéal san áireamh, a bhuí le Gary Bannister.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeSC
How it maps to the curriculum
SC
Gaeilge
Strand: Filíocht
Strand unit: Acmhainní Ginearálta
Asset type: 
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/26047/25783.pdf Added:21 Mar 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes
Gheobhaidh tú anseo nótaí cuimsitheacha ar an bpíosa litríochta ainmnithe 'Hurlamaboc' ar chúrsa na hardteiste. Oiriúnach don ardleibhéal agus don ghnáthleibhéal.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeSC
How it maps to the curriculum
SC
Gaeilge
Strand: Prós
Strand unit: Hurlamaboc
Asset type: Guide/Notes
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
https://www.scoilnet.ie/go-to-post-...llections/senior-cycle/greathunger/ Added:8 Mar 2018 Contributor: Scoilnet Resource type: Guide/Notes, Presentation
A collection of resources created by teacher Caroline Mc Corriston for the Coming Home: Art & The Great Hunger exhibition. Artwork within the resources is kindly provided by Niamh O'Sullivan (Curator/Professor Emeritus).
View full description
0 1 2 3 4 
ArtSC
Aesthetics EducationTY
How it maps to the curriculum
SC
Art
Strand: History & Appreciation
Strand unit: Art in Ireland
TY
Aesthetics Education
Strand: Visual Art
Asset type: Guide/Notes, Presentation
Language: English
Rights: All rights reserved
https://www.scoilnet.ie/go-to-post-...llections/junior-cycle/greathunger/ Added:8 Mar 2018 Contributor: Scoilnet Resource type: Guide/Notes, Presentation
A collection of resources created by teacher Anne-Marie Ryan for the Coming Home: Art & The Great Hunger exhibition. Artwork within the resources is kindly provided by Niamh O'Sullivan (Curator/Professor Emeritus).
View full description
0 1 2 3 4 
History (2018 +)JC
How it maps to the curriculum
JC
History (2018 +)
Strand: 2. The History of Ireland
Strand unit: 7. The Great Famine
Asset type: Guide/Notes, Presentation
Language: English
Rights: All rights reserved
http://irishstudysite.com/an-triail-powerpoint/ Added:26 Feb 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes, Audio / Video, Presentation
Cur i láthair iontach atá anseo a thugann achoimre ar an dráma An Triail. Úsáidtear íomhánna agus fuaim d’fhonn beocht a chur san insint. Buíochas le Gary Bannister. Ceist 4, Páipéar 2 Ardleibhéal, 40 marc.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeSC
How it maps to the curriculum
SC
Gaeilge
Strand: Litríocht Bhreise
Strand unit: Prós - An Triail
Suggestions for use: D’fhéadfaí an cur i láthair seo a thaispeáint do na foghlaimeoirí sula léitear an téacs / agus an téacs á léamh / nuair atá dul siar á dhéanamh roimh an scrúdú.
Asset type: Guide/Notes, Audio / Video, Presentation
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/25712/25448.pdf Added:30 Jan 2018 Contributor: PDST Resource type: Guide/Notes, Lesson Plan
PDST-written in-service training document to support teachers teaching potentially emotive or controversial topics for the period 1919-1923. To advance the critical thinking of students it uses an enquiry-focused approach as well as a multi-perspective approach and also suggests 'critical skills' exercises in group discussions and judgment-forming.
View full description
0 1 2 3 4 
HistorySC
How it maps to the curriculum
SC
History
Strand: Later Modern Ireland
Strand unit: 3 Sovereignty 1912-1949
Suggestions for use: This is an essential reference document for any teacher teaching LC Irish History. Contains very practical questions to kick-start an enquiry led approach.
Asset type: Guide/Notes, Lesson Plan
Language: English
Rights: All rights reserved
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/25693/25429.pdf Added:26 Jan 2018 Contributor: Scoilnet Resource type: Guide/Notes, Lesson Plan
Resource pack to support the teaching of the Visual Arts at JC level through a global justice or development education (DE) lens. It connects DE into the main strands of the subject and specifies activities for various learning outcomes. For each of the main learning outcomes there is 'Thinking about Global Goals' section, referencing the UN Global Goals for Sustainable Development.
View full description
0 1 2 3 4 
Visual ArtJC
How it maps to the curriculum
JC
Visual Art
Strand: 01. Art
Strand unit: 04. Use Drawings to Analyse Humans & World
Suggestions for use: Specific suggestions around the real world problem of deforestation on pages 8-11. Connects to UN Global Goals 12 and 15.
Key Skills:
 • Being Creative
 • Managing Information and Thinking

Strand: 02. Craft
Strand unit: 04. Use Drawings to Observe, Record & Analyse
Suggestions for use: Suggestions using the Crochet Coral Reef on pages 12-15. Connects with UN Global Goals 12,13,14.
Key Skills:
 • Being Creative

Strand: 03. Design
Suggestions for use: Suggestions using undocumented migrants on pages 16-20. Connects with UN Global Goals 10, 16, 17.
Key Skills:
 • Being Creative
Asset type: Guide/Notes, Lesson Plan
Language: English
Rights: All rights reserved
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/25691/25427.pdf Added:26 Jan 2018 Contributor: Scoilnet Resource type: Guide/Notes, Lesson Plan
Resource pack to support the teaching of Junior Cycle Science through a global justice or development education (DE) lens. It connects DE into the main strands of the subject and specifies activities for various learning outcomes. For each of the main learning outcomes there is 'Thinking about Global Goals' section, referencing the UN Global Goals for Sustainable Development.
View full description
0 1 2 3 4 
ScienceJC
How it maps to the curriculum
JC
Science
Strand: 1. Nature of Science
Strand unit: 10. Appreciate the Role of Science in Society
Suggestions for use: Specific suggestions on pages 8-9. Connects with UN Global Goal 3.
Key Skills:
 • Managing Information and Thinking
 • Literacy

Strand: 2. Earth and Space
Strand unit: 6. Research Different Energy Sources
Suggestions for use: Specific suggestions on pages 10-11. Connects with UN Global Goal 7.
Key Skills:
 • Managing Information and Thinking
 • Literacy

Strand: 2. Earth and Space
Strand unit: 7. Influences on the Earth's Climate
Suggestions for use: Specific suggestions on pages 12-13. Connects with UN Global Goal 13.
Key Skills:
 • Managing Information and Thinking
 • Literacy

Strand: 2. Earth and Space
Strand unit: 8. Space Exploration: Impact on Society
Suggestions for use: Specific suggestions on pages 14-15. Connects to UN Global Goals 3, 4, 11, 13, 14, 15.
Key Skills:
 • Managing Information and Thinking
 • Literacy

Strand: 3. Chemical World
Strand unit: 10. Humans Contribution to Sustainability
Suggestions for use: Specific suggestions on pages 16-17. Connects with UN Global Goals 12,13.
Key Skills:
 • Managing Information and Thinking
 • Literacy

Strand: 4. Physical World
Strand unit: 4. Technological Application of Physics
Suggestions for use: Specific suggestions on pages 18-19. Connects with UN Global Goals 9 and 17.
Key Skills:
 • Managing Information and Thinking
 • Literacy

Strand: 4. Physical World
Strand unit: 8. Consumption of Electricity (Sustainable)
Suggestions for use: Specific Suggestions on pages 20-21. Connects with UN Global Goals 7, 11 and 12.
Key Skills:
 • Managing Information and Thinking
 • Literacy

Strand: 5. Biological Science
Strand unit: 5. Habitats/Adaptation/Competition
Suggestions for use: Specific suggestions on pages 22-23. Connects with UN Global Goals 14,15.
Key Skills:
 • Managing Information and Thinking
 • Literacy

Strand: 5. Biological Science
Strand unit: 10. Ecological Biodiversity & Food Production
Suggestions for use: Specific suggestions on pages 24-25. Connects with UN Global Goals 14 and 15.
Key Skills:
 • Managing Information and Thinking
 • Literacy
Asset type: Guide/Notes, Lesson Plan
Language: English
Rights: All rights reserved
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/25688/25424.pdf Added:26 Jan 2018 Contributor: Scoilnet Resource type: Guide/Notes, Lesson Plan
Resource pack to support the teaching of Junior Cycle English through a global justice and development education (DE) lens. It connects DE into the main strands of the subject and specifies activities for various learning outcomes. For each of the main learning outcomes there is 'Thinking about Global Goals' section, referencing the UN Global Goals for Sustainable Development.
View full description
0 1 2 3 4 
EnglishJC
How it maps to the curriculum
JC
English
Strand: 1. Oral Language
Strand unit: 01. Conventions of Oral Language Interaction
Suggestions for use: Specific suggestions for use on pages 8-9. Connects with UN Global Goals 4, 10 and 16.
Key Skills:
 • Managing Information and Thinking
 • Literacy

Strand: 1. Oral Language
Strand unit: 08. Respond to Drama/Poetry/Media
Suggestions for use: Specific suggestions on pages 10-11. Connects with UN Global Goals 10, 16, 17.
Key Skills:
 • Managing Information and Thinking
 • Literacy

Strand: 1. Oral Language
Strand unit: 12. Variation of Register
Suggestions for use: Specific suggestions on pages 12-13. Connects with UN Global Goals 10, 16.
Key Skills:
 • Managing Information and Thinking
 • Literacy

Strand: 2. Reading
Strand unit: 04. Respond to Literary Texts Critically
Suggestions for use: Specific suggestions on pages 14-15. Connects with UN Global Goals 1, 2, 12, 13.
Key Skills:
 • Managing Information and Thinking
 • Literacy

Strand: 2. Reading
Strand unit: 07. Key Moments
Suggestions for use: Specific suggestions on pages 16-17. Connects with UN Global Goals 1, 7, 11, 12, 13.
Key Skills:
 • Managing Information and Thinking
 • Literacy

Strand: 2. Reading
Strand unit: 10. Vocabulary Development
Suggestions for use: Specific suggestions on pages 18-19. Connects with UN Global Goals 5,16, 17.
Key Skills:
 • Managing Information and Thinking
 • Literacy

Strand: 3. Writing
Strand unit: 04. Write in a Range of Text Forms (E.g Blog)
Suggestions for use: Specific suggestions on pages 20-21. Connects with UN Global Goals 10 and 16.
Key Skills:
 • Managing Information and Thinking
 • Literacy

Strand: 3. Writing
Strand unit: 06. Use Editing Skills Continuously
Suggestions for use: Specific suggestions on pages 22-23. Connects with UN Global Goals 13 and 17.
Key Skills:
 • Managing Information and Thinking
 • Literacy

Strand: 3. Writing
Strand unit: 12. Syntax/Grammer/Word Choice/Text Structure
Suggestions for use: Specific suggestions on pages 24-25. Connects with UN Global Goals 3, 4, 8, 10 and 16.
Key Skills:
 • Managing Information and Thinking
 • Literacy
Asset type: Guide/Notes, Lesson Plan
Language: English
Rights: All rights reserved
10133 results| per page

Share this