Scoilnet Search Results

10399 results| per page
Narrow your results
Grade
Subject
Strand / Section
Strand Unit
Language
Resource Type
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/25613/25349.pdf Added:13 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes, Activity
Liosta atá anseo de na briathra agus réamhfhocail is mó úsáid sa Ghaeilge - Abair le, Tabhair do is araile.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJCSC
How it maps to the curriculum
JC
SC
Gaeilge
Strand: Scríobh Chruthaitheach
Suggestions for use: Ceacht agus cleachtadh atá anseo - tugtar sampla den bhriathar agus réamhfhocal in abairt d'fhonn an dalta a chumasú le habairt dá c(h)uid féin a chumadh.
Key Skills:
  • Managing Information and Thinking
  • Literacy
Strand: Gramadach
Suggestions for use: Ceacht agus cleachtadh atá anseo - tugtar sampla den bhriathar agus réamhfhocal in abairt d'fhonn an dalta a chumasú le habairt dá c(h)uid féin a chumadh.
Asset type: Guide/Notes, Activity
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/25612/25348.docx Added:13 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes, Help Sheets, Activity
Cuideoidh an treoir staidéir seo le daltaí agus iad ag staidéar agus ag cleachtadh do cheist na ceapadóireachta.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJC
How it maps to the curriculum
JC
Gaeilge
Strand: Scríobh Chruthaitheach
Suggestions for use: Féadfaidh na daltaí an treoir staidéir a úsáid d'fhonn tuiscint a fháil ar an stíl scríbhneoireachta atá ag teastáil chun scéal a scríobh. Acmhainn éifeachtach don dalta lag agus láidir araon. Spreagfaidh an acmhainn seo úinéireacht ar an bhfoghlaim agus forbróidh sí scileanna staidéir an dalta.
Key Skills:
  • Being Creative
  • Communicating
  • Managing Information and Thinking
  • Literacy
Asset type: Guide/Notes, Help Sheets, Activity
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/25591/25327.doc Added:11 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes
Nótaí atá ar ardchaighdeán ar an dán le Máirtín Ó Direáin. Tugtar leagan níos simplí de na nótaí chomh maith a bheadh níos oiriúnaí do dhalta a fhaigheann grád C íseal / D.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJC
How it maps to the curriculum
JC
Gaeilge
Strand: Litríocht Réamhullmhaithe
Suggestions for use: Toisc go bhfuil leagan níos simplí de na nótaí anseo chomh maith, d'fhéadfaí difreálú a dhéanamh don cheacht seo go héasca ag brath ar chumas na ndaltaí.
Asset type: Guide/Notes
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/25590/25326.pptx Added:11 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Presentation
Cur i láthair PPT atá anseo ina dtugtar faoi fhoclóir an dáin a mhúineadh ar dtús. Tugtar tús agus deireadh an fhreagra do na daltaí agus caithfidh siad féin formhór an fhreagra a chumadh don obair bhaile le cabhair ón téacsleabhar.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJC
How it maps to the curriculum
JC
Gaeilge
Strand: Litríocht Réamhullmhaithe
Suggestions for use: Tugtar tús agus deireadh an fhreagra do na daltaí agus caithfidh siad féin formhór an fhreagra a chumadh don obair bhaile le cabhair ón téacsleabhar.
Asset type: Presentation
Language: English
Rights: All rights reserved
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/25589/25325.docx Added:11 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes
Nótaí cuimsitheacha / freagra samplach atá anseo ar an dán Mac Eile Ag Imeacht.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJC
How it maps to the curriculum
JC
Gaeilge
Strand: Litríocht Réamhullmhaithe
Suggestions for use: Cuideoidh na nótaí seo le daltaí agus iad ag cur a bhfreagraí féin le chéile.
Asset type: Guide/Notes
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/25588/25324.pdf Added:11 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes
Nótaí cuimsitheacha le híomhánna atá anseo ar an dán ainmnithe Ardteiste le Nuala Ní Dhomhnaill.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeSC
How it maps to the curriculum
SC
Gaeilge
Strand: Filíocht
Strand unit: Mo Ghrá-sa (idir Lúibíní)
Suggestions for use: Tá an acmhainn seo níos oiriúnaí don ardleibhéal.
Asset type: Guide/Notes
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/25587/25323.pdf Added:11 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes, Textbook, Help Sheets
Acmhainn iontach dírithe ar scoileanna T1 agus curtha i dtoll a chéile ag COGG atá anseo. Tá leagan PDF de lámhleabhar na ndaltaí Gaeilge na Sraithe Sóisearaí (An Chéad Bhliain) ar fáil anseo.
Roghnaíodh giotaí feiliúnacha áirithe ón gcúrsa foghlama ar-líne www.ceacht.ie
Ina theannta sin, tá aonad litríochta lena n-áirítear rogha de litríocht na chéad bhliana ó liosta de théacsanna cuí na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJC
How it maps to the curriculum
JC
Gaeilge
Suggestions for use: Roghnaíodh giotaí feiliúnacha áirithe ón gcúrsa foghlama ar-líne www.ceacht.ie Ina theannta sin, tá aonad litríochta lena n-áirítear rogha de litríocht na chéad bhliana ó liosta de théacsanna cuí na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta.
Asset type: Guide/Notes, Textbook, Help Sheets
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
http://www.tg4.ie/en/foghlaim/poetry/ Added:10 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Audio / Video
Tiocfaidh tú ar thaifid de na dánta Ardteiste agus iad a léamh amach anseo.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeSC
How it maps to the curriculum
SC
Gaeilge
Strand: An Bhéaltriail
Strand unit: Léamh na filíochta
Suggestions for use: Éisteann na daltaí le cainteoir dúchais ag léamh amach dán faoi leith. Breacann siad síos nótaí foghraíochta ar a gcóip den dán agus tar éis roinnt ama a chaitheamh ag cleachtadh, cuireann na daltaí a chéile faoi scrúdú - ag bronnadh marc as 35 ar chéile.
Asset type: Audio / Video
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/25582/25318.pptx Added:10 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes, Lesson Plan
Cur i láthair PPT atá anseo ina gcuirtear teicnící deismireachtaí cainte don Scrúdú Cainte i láthair. Moltar dul trí na frásaí agus cúrsaí foghraíochta agus na sleamhnáin a phriontáil amach agus a thabhairt do na daltaí.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeSC
How it maps to the curriculum
SC
Gaeilge
Strand: An Bhéaltriail
Strand unit: Acmhainní Ginearálta
Suggestions for use: Moltar dul trí na frásaí agus cúrsaí foghraíochta agus na sleamhnáin a phriontáil amach agus a thabhairt do na daltaí.
Asset type: Guide/Notes, Lesson Plan
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/25581/25317.pdf Added:10 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes
Gheobhaidh tú cur síos anseo ar an scrúdú cainte Ardteiste - na codanna éagsúla, treoir do dhaltaí agus dáileadh na marcanna. Tá an t-eolas leagtha amach ar bhealach simplí soiléir.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeSC
How it maps to the curriculum
SC
Gaeilge
Strand: An Bhéaltriail
Suggestions for use: Moltar an acmhainn seo a dháileadh ar dhaltaí ag tús na sraithe sinsearaí.
Asset type: Guide/Notes
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
10399 results| per page

Share this