Scoilnet Search Results

11991 results| per page
Narrow your results
Grade
Subject
Strand / Section
Strand Unit
Language
Resource Type
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/32550/32292.pdf Added:14 Apr 2020 Contributor: Scoilnet Resource type: Guide/Notes
Biographical details on the prescribed key personalities for Leaving Certificate Irish History. Written by experts in the field, the biographies cover all the periods of the modern period from Daniel O'Connell up to Seamus Heaney. The Dictionary of Irish Biography is produced by The Royal Irish Academy and Cambridge University Press.
View full description
0 1 2 3 4 
HistorySC
How it maps to the curriculum
SC
History
Strand: Later Modern Ireland
Strand unit: 1 The Union 1815-1870
Suggestions for use: Can be used as a reference document for key personalities

Strand: Later Modern Ireland
Strand unit: 2 Pol & Soc Reform 1870-1914
Suggestions for use: Can be used as a reference document for key personalities

Strand: Later Modern Ireland
Strand unit: 3 Sovereignty 1912-1949
Suggestions for use: Can be used as a reference document for key personalities

Strand: Later Modern Ireland
Strand unit: 4 Diaspora 1840-1966
Suggestions for use: Can be used as a reference document for key personalities

Strand: Later Modern Ireland
Strand unit: 6 Rep of Ireland 1949-1989
Suggestions for use: Can be used as a reference document for key personalities

Strand: Later Modern Ireland
Strand unit: 5 Northern Ireland 1949-1993
Suggestions for use: Can be used as a reference document for key personalities
Asset type: Guide/Notes
Language: English
Rights: All rights reserved
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/31711/31451.pdf Added:24 Feb 2020 Contributor: Scoilnet Resource type: Guide/Notes
Research paper from economic historian Cormac O'Grada that explores the state of the Irish economy in the 1950s with a particular focus on agriculture. It looks at comparative GDP rates across Europe at the time and explores the reasons for the decline in the Irish population - reached an all-time low in 1961.
View full description
0 1 2 3 4 
HistorySC
How it maps to the curriculum
SC
History
Strand: Later Modern Ireland
Strand unit: 6 Rep of Ireland 1949-1989
Suggestions for use: Particularly useful document for teachers preparing classes on Topic 6 Government, economy and society 1849-1989. Could be given to some students. Would be invaluable to any student doing a research study on that period.
Asset type: Guide/Notes
Language: English
Rights: All rights reserved
https://www.scoilnet.ie/pdst/economics/ Added:24 Feb 2020 Contributor: PDST Resource type: Reference
The PDST Economics team aims to provide high-quality professional development and support that empowers teachers and schools to provide the best possible education for all pupils/students. The site is designed to give you information about a range of supports and professional developments provided by the PDST. Please feel free to browse through the sections.
View full description
0 1 2 3 4 
Economics 2019SC
How it maps to the curriculum
SC
Economics 2019
Strand: Teaching and Learning
Suggestions for use: Reference for teachers
Asset type: Reference
Language: English
Rights: All rights reserved
https://www.webwise.ie/connected/ Added:20 Feb 2020 Contributor: Webwise Resource type:
Connected comprises five modules exploring young people’s rights and responsibilities online, emerging digital technologies and topics including big data and the data economy, deep fakes, false information and online wellbeing. The five modules are:
1. My Online Wellbeing
2. News, Information and Problems of False Information
3. Big Data & the Data Economy
4. My Rights Online
5. Publishing Online - Group Project
The programme is mapped to the Junior Cycle Digital Media Literacy Short Course and will give students an understanding of the role of digital technologies and will help students develop key digital media literacy skills to responsibly navigate the online environment.
View full description
0 1 2 3 4 
Short CoursesJC
SPHEJCSC
Computer ScienceSC
How it maps to the curriculum
JC
Short Courses
Strand: Digital Media Literacy
Suggestions for use: The Connected resource links to all 4 strands of the Digital Media Literacy Short Course.
Strand: Communication Skills

Strand: Influences & Decisions

Strand: Personal Safety
Strand: Relationships and Sexuality Education
SC
Computer Science
Strand: S1. Computers and Society
Asset type: 
Language: English, Gaeilge
Rights: All rights reserved
https://www.tg4.ie/ga/brandai-eile/...chtanna/cursai-creidimh/reamhobair/ Added:29 Jan 2020 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes, Lesson Plan
Gheobhaidh tú anseo (TG4 Foghlaim) plean aonaid i ndáil le cúrsaí creidimh, machnaimh agus eitice a chuimsíonn forbairt foclóra, líon na bearnaí, treoir do phlé ranga, tuairimíocht, cluastuiscint agus ceisteanna agus suirbhé ar do thuairimí pearsanta i dtaca le creideamh.
Ba cheart don fhoghlaimeoir foclóir topaice dar teideal ‘Na rudaí a gcreidim iontu agus nach rudaí nach gcreidim iontu’ a chur i dtoll a chéile agus an topaic seo idir lámha sa rang. Ar an gcaoi sin, beidh frásaí agus foclóir cuí ag an bhfoghlaimeoir le tabhairt faoi phíosa ceapadóireachta ar an ábhar.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJC
How it maps to the curriculum
JC
Gaeilge
Strand: Scríobh Feidhmeach
Key Skills:
 • Communicating
 • Managing Information and Thinking
 • Staying Well
 • Working with Others
 • Literacy
 • Managing Myself
Asset type: Guide/Notes, Lesson Plan
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
https://www.tg4.ie/ga/brandai-eile/...nna/spoirt-agus-slainte/reamhobair/ Added:29 Jan 2020 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes, Audio / Video, Lesson Plan
Gheobhaidh tú anseo (TG4 Foghlaim) plean aonaid i ndáil leis an tábhacht a bhaineann le spórt a imirt agus bianna sláintiúla a ithe. Cuimsítear sa cheacht; forbairt foclóra, líon na bearnaí, treoir do phlé ranga, tuairimíocht, cluastuiscint agus ceisteanna, pleanáil don cheapadóireacht (cur i láthair agus dialann bhia) agus go leor eile.
Ba cheart don fhoghlaimeoir foclóir topaice dar teideal ‘Na spóirt a imrím agus na bianna a ithim’ a chur i dtoll a chéile agus an topaic seo idir lámha sa rang. Ar an gcaoi sin, beidh frásaí agus foclóir cuí ag an bhfoghlaimeoir le tabhairt faoi phíosa ceapadóireachta / machnaimh ar an ábhar.

Pléann an ceacht seo le:
– Buntáistí an spóirt
– Bia folláin
– Laochra spóirt
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJC
How it maps to the curriculum
JC
Gaeilge
Strand: Scríobh Feidhmeach
Key Skills:
 • Being Creative
 • Communicating
 • Managing Information and Thinking
 • Staying Well
 • Working with Others
 • Literacy
 • Managing Myself
Asset type: Guide/Notes, Audio / Video, Lesson Plan
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
https://www.tg4.ie/ga/brandai-eile/...htanna/bia-agus-slainte/reamhobair/ Added:29 Jan 2020 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes, Lesson Plan, Tool
Gheobhaidh tú anseo (TG4 Foghlaim) plean aonaid i ndáil le bianna sláintiúla a chuimsíonn forbairt foclóra, líon na bearnaí, treoir do phlé ranga, tuairimíocht, cluastuiscint agus ceisteanna, pleanáil don cheapadóireacht (cur i láthair do nuachtán áitiúil) agus go leor eile.
Ba cheart don fhoghlaimeoir foclóir topaice dar teideal ‘Bia agus Sláinte’ a chur i dtoll a chéile agus an topaic seo idir lámha sa rang. Ar an gcaoi sin, beidh frásaí agus foclóir cuí ag an bhfoghlaimeoir le tabhairt faoi phíosa ceapadóireachta ar an ábhar.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJC
How it maps to the curriculum
JC
Gaeilge
Strand: Scríobh Feidhmeach
Key Skills:
 • Communicating
 • Managing Information and Thinking
 • Staying Well
 • Literacy
 • Managing Myself
Asset type: Guide/Notes, Lesson Plan, Tool
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-ShareAlike Creative Commons
https://www.tg4.ie/ga/brandai-eile/...aim/ceachtanna/na-meain-shoisialta/ Added:29 Jan 2020 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes, Audio / Video, Lesson Plan
Tiocfaidh tú ar ábhar teagaisc agus foghlama ar na meáin shóisialta anseo.

Gheobhaidh tú anseo (TG4 Foghlaim) plean aonaid i ndáil leis na meáin shóisialta a chuimsíonn forbairt foclóra, líon na bearnaí, treoir do phlé ranga, tuairimíocht, cluastuiscint agus ceisteanna, pleanáil don cheapadóireacht (díospóireacht) agus go leor eile.
Ba cheart don fhoghlaimeoir foclóir topaice dar teideal ‘Na Meáin Shóisialta’ a chur i dtoll a chéile agus an topaic seo idir lámha sa rang. Ar an gcaoi sin, beidh frásaí agus foclóir cuí ag an bhfoghlaimeoir le tabhairt faoi phíosa ceapadóireachta ar an ábhar.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJC
How it maps to the curriculum
JC
Gaeilge
Strand: Scríobh Feidhmeach
Suggestions for use: Lean struchtúr agus treoir na hacmhainne Tháinig na teidil seo aníos ar pháipéar I, Ceapadóireacht, 2018: Maidir le do rogha ceann amháin de na rúin seo thíos, scríobh an chaint a dhéanfá i ndíospóireacht scoile ar son nó in aghaidh an rúin sin: (i) Tá gaisce déanta ag TG4. (ii) Tá daoine óga róthógtha leis na meáin shóisialta.
Key Skills:
 • Being Creative
 • Communicating
 • Managing Information and Thinking
 • Staying Well
 • Literacy
 • Managing Myself
Asset type: Guide/Notes, Audio / Video, Lesson Plan
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/31625/31365.pdf Added:29 Jan 2020 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes, Worksheet, Help Sheets, Activity
Cuidíonn an acmhainn seo le foghlaimeoirí an stór focal cuí a shealbhú agus tuiscint a fháil ar struchtúir teanga éagsúla sula dtugann siad faoin gceapadóireacht ar ábhar na teicneolaíochta, an tsábháilteacht ar líne san áireamh.
Gheobhaidh na daltaí deis le smaoineamh ar an gcaoi a n-úsáideann siad an teicneolaíocht. Cuirtear béim ar an gcontúirt a bhaineann leis an ngréasán domhanda agus ar an gcaoi a bhfuil an-chuid daoine gafa leis an bhfón póca.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJCSC
How it maps to the curriculum
JC
SC
Gaeilge
Strand: Scríobh Feidhmeach
Suggestions for use: Lean struchtúr agus treoir na hacmhainne
Key Skills:
 • Being Creative
 • Communicating
 • Managing Information and Thinking
 • Staying Well
 • Literacy
 • Managing Myself
Strand: Ceapadóireacht
Strand unit: Díospóireacht
Suggestions for use: Lean struchtúr agus treoir na hacmhainne
Asset type: Guide/Notes, Worksheet, Help Sheets, Activity
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
https://www.nationalww2museum.org/ Added:21 Nov 2019 Contributor: Scoilnet Resource type:
The National WWII Museum tells the story of the American experience in the war that changed the world—why it was fought, how it was won, and what it means today—so that all generations will understand the price of freedom and be inspired by what they learn.
View full description
0 1 2 3 4 
HistoryJC
How it maps to the curriculum
JC
History
Strand: 3. The History of Europe & The Wider World
Strand unit: 4. World War I / World War II
Suggestions for use: Visit the 'Teacher and Student' section of the website to explore WWII history, view digital learning projects, get research starters, or get access to their educator resource material.
Asset type: 
Language: English
Rights: All rights reserved
11991 results| per page

Share this