Scoilnet Search Results

10755 results| per page
Narrow your results
Grade
Subject
Strand / Section
Strand Unit
Language
Resource Type
https://polsocpodcast.com/podcast-episodes/episode-1/ Added:5 Apr 2019 Contributor: Scoilnet Resource type: Audio / Video
The Pol-Soc Podcast is aimed at Leaving Certificate students sitting the subject of Politics & Society. It is presented by Dr. Jerome Devitt. Students and teachers will find episodes on Hobbs, Dáil Éireann, The Council of Europe, EU Institutions, and Brexit for Beginners. Not only is there podcasts on this website, you will also find episode notes/worksheets and quizzes.
View full description
0 1 2 3 4 
Politics & SocietySC
How it maps to the curriculum
SC
Politics & Society
Strand: Supplementary Resources
Strand unit: General Resources

Strand: 2. Power & Decision Making: National/EU
Strand unit: 5. The Effectiveness of Representation
Asset type: Audio / Video
Language: English
Rights: All rights reserved
https://www.webwise.ie/beinctrl/ Added:27 Mar 2019 Contributor: Webwise Resource type: Audio / Video, Presentation
The Be in Ctrl resource focuses on the online sexual coercion and extortion of children by adults but this behaviour can also exist in a peers’ environment. The Be in Ctrl resource complements Lockers and both resources focus on educating pupils on appropriate online behaviour and developing a culture of reporting concerns while fostering empathy, respect and resilience. It is recommended Lockers is used in the SPHE class before the Be in Ctrl resource.
View full description
0 1 2 3 4 
SPHEJCSC
How it maps to the curriculum
Strand: Relationships & Sexuality
Strand unit: Making Responsible Decisions

Strand: Relationships & Sexuality
Strand unit: Managing Relationships

Strand: Personal Safety
Strand unit: Recognising Unsafe Situations

Strand: Personal Safety
Strand unit: Feeling Threatened
Strand: Relationships and Sexuality Education
Strand unit: Self-Awareness and Personal Skills
Asset type: Audio / Video, Presentation
Language: English
Rights: All rights reserved
https://tuairisc.ie/scribhneoireach...09-fadhb-na-ndrugai-agus-an-alcoil/ Added:13 Mar 2019 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes, Lesson Plan
Níl an aiste seo oiriúnach don tSraith Shóisearach.
Gheobhaidh tú anseo plean ceachta don mhúinteoir nó don fhoghlaimeoir neamhspleách ar líne a chumasaíonn foghlaimeoirí le dul i mbun ceapadóireachta. Chun na críche sin, tugtar gníomhaíochtaí, aonad don fhorbairt foclóra agus treoir ghinearálta.
Tugtar sampla den scoth den phíosa ceapadóireachta chomh maith.
Moltar díriú ar chumasú agus ar fhorbairt scileanna agus foclóra ar dtús. Nuair atá an réamhobair déanta, ba cheart do na foghlaimeoirí dul i mbun pinn iad féin. Agus, ar deireadh, moltar an cheapadóireacht shamplach a thabhairt do na daltaí.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeSC
How it maps to the curriculum
SC
Gaeilge
Strand: Ceapadóireacht
Strand unit: Aiste
Asset type: Guide/Notes, Lesson Plan
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
https://tuairisc.ie/scribhneoireacht-chruthaitheach-10-dioltas/ Added:13 Mar 2019 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type:
Gheobhaidh tú anseo plean ceachta don mhúinteoir nó don fhoghlaimeoir neamhspleách ar líne a chumasaíonn foghlaimeoirí le dul i mbun ceapadóireachta. Chun na críche sin, tugtar gníomhaíochtaí, aonad don fhorbairt foclóra agus treoir ghinearálta.
Tugtar sampla den scoth den phíosa ceapadóireachta chomh maith.
Moltar díriú ar chumasú agus ar fhorbairt scileanna agus foclóra ar dtús. Nuair atá an réamhobair déanta, ba cheart do na foghlaimeoirí dul i mbun pinn iad féin. Agus, ar deireadh, moltar an cheapadóireacht shamplach a thabhairt do na daltaí.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJCSC
How it maps to the curriculum
JC
SC
Gaeilge
Strand: Scríobh Chruthaitheach
Suggestions for use: Moltar an scéal a ghearradh ina bpíosaí agus na daltaí a chur ag obair i mbeirteanna agus an scéal á chur san ord ceart acu.
Key Skills:
 • Being Creative
 • Communicating
 • Managing Information and Thinking
 • Literacy
Strand: Ceapadóireacht
Strand unit: Scéal
Suggestions for use: Moltar an scéal a ghearradh ina bpíosaí agus na daltaí a chur ag obair i mbeirteanna agus an scéal á chur san ord ceart acu.
Asset type: 
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
https://tuairisc.ie/scribhneoireach...iste-brexit-sceal-mor-an-lae-inniu/ Added:13 Mar 2019 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes, Tool
Gheobhaidh tú anseo plean ceachta don mhúinteoir nó don fhoghlaimeoir neamhspleách ar líne a chumasaíonn foghlaimeoirí le dul i mbun ceapadóireachta. Chun na críche sin, tugtar gníomhaíochtaí, aonad don fhorbairt foclóra agus treoir ghinearálta.
Tugtar sampla den scoth den phíosa ceapadóireachta chomh maith.
Moltar díriú ar chumasú agus ar fhorbairt scileanna agus foclóra ar dtús. Nuair atá an réamhobair déanta, ba cheart do na foghlaimeoirí dul i mbun pinn iad féin. Agus, ar deireadh, moltar an cheapadóireacht shamplach a thabhairt do na daltaí.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeSC
How it maps to the curriculum
SC
Gaeilge
Strand: Ceapadóireacht
Suggestions for use: Gheobhaidh tú anseo plean ceachta don mhúinteoir nó don fhoghlaimeoir neamhspleách ar líne a chumasaíonn foghlaimeoirí le dul i mbun ceapadóireachta. Chun na críche sin, tugtar gníomhaíochtaí, aonad don fhorbairt foclóra agus treoir ghinearálta. Tugtar sampla den scoth den phíosa ceapadóireachta chomh maith. Moltar díriú ar chumasú agus ar fhorbairt scileanna agus foclóra ar dtús. Nuair atá an réamhobair déanta, ba cheart do na foghlaimeoirí dul i mbun pinn iad féin. Agus, ar deireadh, moltar an cheapadóireacht shamplach a thabhairt do na daltaí.
Asset type: Guide/Notes, Tool
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/29251/28987.ppt Added:13 Mar 2019 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes, Lesson Plan, Presentation, Tool
Cur i láthair PPT atá anseo ina dtugtar leagan amach na díospóireachta - tús, lár agus críoch. Úsáidtear dathanna éagsúla sa chur i láthair leis an difríocht idir na rudaí a deirtear agus tú i bhfabhar nó in aghaidh an rúin a shoiléiriú. Moltar go dtógfaidh na daltaí a nótaí féin, bunaithe ar na frásaí is mó a thaitníonn leo. Ní gá dóibh gach frása a úsáid ach moltar go mbeadh ar an laghad trí / ceithre abairt acu don tús agus don deireadh.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJCSC
How it maps to the curriculum
JC
SC
Gaeilge
Strand: Scríobh Feidhmeach
Suggestions for use: Moltar go ndéantar leagan amach na díospóireachta ar dtús, cleachtadh ar an bhfoghraíocht agus aithris ar an múinteoir san áireamh. Iar sin, beidh díospóireacht ranga ann ar ábhar faoi leith agus ar deireadh, scríobhfaidh na foghlaimeoirí a ndíospóireachtaí féin.
Key Skills:
 • Being Creative
 • Communicating
 • Managing Information and Thinking
 • Working with Others
 • Literacy
 • Managing Myself
Strand: Ceapadóireacht
Strand unit: Díospóireacht
Suggestions for use: Moltar go ndéantar leagan amach na díospóireachta ar dtús, cleachtadh ar an bhfoghraíocht agus aithris ar an múinteoir san áireamh. Iar sin, beidh díospóireacht ranga ann ar ábhar faoi leith agus ar deireadh, scríobhfaidh na foghlaimeoirí a ndíospóireachtaí féin.
Asset type: Guide/Notes, Lesson Plan, Presentation, Tool
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
https://www.google.com/url?sa=t&rct...df&usg=AOvVaw3ZJKMi7j54O-Bwi0nVzQ6s Added:6 Mar 2019 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes, Article, Activity
Tá ceisteanna agus ceachtanna ag dul leis an aiste bhreá seo ar an timpeallacht atá le fáil sa leabhar Taisce Tuisceana. Tugtar suntas faoi leith do ghnéithe éagsúla den teanga agus d'ábhar na haiste, rud a chabhróidh le daltaí anailís a dhéanamh ar an téacs.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJC
How it maps to the curriculum
JC
Gaeilge
Strand: Léamh
Suggestions for use: Aiste sa rang, céim ar chéim: Moltar an aiste a léamh sa rang, na ceisteanna a chíoradh i mbeirteanna, plean aiste a dhéanamh agus aiste a scríobh. D'fhéadfá iarraidh ar gach beirt aiste a phleanáil ina mbeadh sé halt. Pléifear ábhar gach ailt. Beidh ar dhuine amháin dhá alt a scríobh don obair bhaile agus beidh ar an duine eile dhá alt a scríobh. Léifidh gach beirt na hailt atá scríofa ag beirt eile an lá dar gcionn. Iarrfaidh an múinteoir ar na daltaí an raibh aon alt a léigh siad ar fheabhas. Baileoidh an múinteoir na ceithre halt is fearr, ceartófar iad agus tabharfar leagan glan do na daltaí. Ansin, iarr ar gach duine i leath amháin den rang réamhrá a scríobh agus gach duine sa leath eile conclúid a scríobh. (Tabhair 10 nóiméad dóibh) Pioc amach an réamhrá agus an chonclúid is fearr. Cuir na píosaí ar fad den aiste le chéile agus tabhair cóip do na daltaí. D'fhéadfá scrúdú beag a chur orthu ag deireadh na seachtaine ina mbeadh orthu mionaiste a scríobh laistigh de 20 nóiméad.
Key Skills:
 • Managing Information and Thinking
 • Working with Others
 • Literacy
 • Managing Myself
Asset type: Guide/Notes, Article, Activity
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/29205/28941.pdf Added:6 Mar 2019 Contributor: Scoilnet Resource type: Guide/Notes
A guide prepared by the History In-Service Team to support the documents-based study under LM Topic 6. Includes case-study introduction, glossary and 12 original documents with questions exploring the evidence.
View full description
0 1 2 3 4 
HistorySC
How it maps to the curriculum
SC
History
Strand: Later Modern Europe
Strand unit: 6 USA & World 1945-1989
Suggestions for use: This is a key support document that will provide essential reading for any teacher working on LM6.
Asset type: Guide/Notes
Language: English
Rights: All rights reserved
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/29178/28914.pdf Added:5 Mar 2019 Contributor: Scoilnet Resource type: Guide/Notes
A 33 page guide prepared by the History In-Service Team to support a documents based study on LM Topic 6. Includes a general introduction to the case study as well as biographical notes, glossary, and 12 documents with exploring the evidence questions.
View full description
0 1 2 3 4 
HistorySC
How it maps to the curriculum
SC
History
Strand: Later Modern Europe
Strand unit: 6 USA & World 1945-1989
Suggestions for use: Invaluable guide to the document based study. Can be printed and given to class.. Class discussion required on the questions exploring the evidence.
Asset type: Guide/Notes
Language: English
Rights: All rights reserved
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/29175/28911.pdf Added:5 Mar 2019 Contributor: Scoilnet Resource type: Guide/Notes
A 35 page guide prepared by the History In-Service Team to support a document-based study on LM Topic 6. Includes introduction to the case study, biographical notes on the personalities, a glossary, and 12 original documents with questions exploring the evidence.
View full description
0 1 2 3 4 
HistorySC
How it maps to the curriculum
SC
History
Strand: Later Modern Europe
Strand unit: 6 USA & World 1945-1989
Suggestions for use: Essential material to support the documents-based study
Asset type: Guide/Notes
Language: English
Rights: All rights reserved
10755 results| per page

Share this